…novi početak

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK ustanova je socijalne skrbi, čiji osnivač je Krapinsko-zagorska županija. Dom NOVI POČETAK besplatno pruža usluge smještaja te savjetovanja i pomaganja žrtvama nasilja u obitelji: odraslim osobama (ženama i muškarcima) i djeci kojima je prema procijeni centra za socijalnu skrb potreban smještaj.

Privremeni smještaj može trajati do 6 mjeseci, a iznimno i do godinu dana.

Dom može smjestiti najviše 8 korisnika/ica.

Rad Doma financira Krapinsko-zagorska županija.