Categories
novosti

Međunarodni dan žena

Jednoj ženi najskrivenije misli morate čitati iza zatvorenih očiju.
Ingrid Bergman

Svakog 8. ožujka diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Taj dan predstavlja dugotrajnu povijesnu borbu žena za ravnopravnost u obrazovnim, radnim, političkim i svim drugim pravima. Unatoč brojnim pomacima koji su kroz dugi niz godina postignuti u području promoviranja i zaštite prava žena, žene se još uvijek suočavaju s brojnim stereotipima, predrasudama i diskriminirajućim ponašanjima. Iako suvremene politike naglašavaju rodnu ravnopravnost i pokušavaju je uključiti u različita područja, neravnopravnost žena i muškaraca prisutna je u brojnim područjima života. Navedeno je posebno vidljivo na tržištu rada na kojem žene u prosjeku zarađuju manje od muškaraca te su u manjoj mjeri zastupljene na rukovodećim položajima, iako je među visokoobrazovanima veći udio žena nego muškaraca. Osim toga, žene u usporedbi s  muškarcima provode više svog vremena u obavljanju neplaćenih poslova kao što su briga za domaćinstvo te odgoj djece. U skladu s patrijarhalnim stavovima i rodnim stereotipima, djevojčice i žene se više usmjerava u tradicionalne uloge partnerica i majčinstva.

Jedno od područja kojem je potrebno posvetiti više pažnje jest zaštita žena žrtava nasilja u obitelji. Službeni podaci ukazuju na porast broja kaznenih djela u obitelji i bliskim odnosima. U partnerskim odnosima najzastupljenije je psihičko nasilje, a slijedi ga tjelesno nasilje koje je učestalije od seksualnog nasilja. Istraživanje provedeno diljem Europske unije pokazalo je da su dvije od pet žena (43%) doživjele neki oblik psihičkog nasilja od strane prijašnjeg ili sadašnjeg partnera. Posebno je alarmantan nalaz da je više od 90% mladih doživjelo neki oblik nasilja u svojoj romantičnoj vezi. Unatoč velikoj učestalosti svih oblika nasilja nad ženama, ono se rijetko prijavljuje.

Kao doprinos obilježavanju Međunarodnog dana žena i zaštite žena žrtava nasilja u obitelji, Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK organizirao je okrugli stol „Nevidljivi ožiljci“, a koji se održao 8. ožujka 2021. godine putem Zoom platforme. Tema okruglog stola bili su nevidljivi oblici nasilja, odnosno oni oblici nasilja koji su manje jasno izraženi i koji ostavljaju manje jasne posljedice – psihičko i emocionalno nasilje, seksualno nasilje i ekonomsko nasilje. Na okruglom stolu, uz Dom NOVI POČETAK, aktivno su sudjelovali Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Ministarstvo unutarnjih poslova – PU Varaždinska i Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec.

Kroz izlaganja predstavljen je profil tipične žene žrtve nasilja i percepcija žrtve u društvu, uključujući i stručnjake koji dolaze u doticaj sa žrtvama nasilja. Sudionici su dodatno senzibilizirani na važnost samorefleksije i osvještavanja vlastitih stavova prema nevidljivim oblicima nasilja, budući da njihova vjerovanja utječu na kvalitetu podrške i pomoći koja se pruža ženama žrtvama nasilja. Naglašena je važnost senzibilizacije i osposobljavanja stručnjaka za prepoznavanje znakova nasilja, s ciljem povećanja spremnosti na pomoć da se nasilje zaustavi. Prikazano je pravno uređenje navedenih oblika nasilja, pri čemu je zaključeno kako je zaštita žrtava obiteljskog nasilja dobro uređena nadležnim zakonima, no potrebna su poboljšanja u njihovoj primjeni. Sudionici su se upoznali s postupanjem policijskih službenika u slučajevima psihičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja i načinom edukacije policijskih službenika o problematici nasilja u obitelji. Na kraju okruglog stola zaključeno je kako je nužna međusektorska suradnja i razmjena iskustava s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške ženama žrtvama nasilja.