Zakonska regulativa

Obiteljski zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakon o socijalnoj skrbi

Kazneni zakon

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera

Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana

Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježje nasilja