Stručni tim

Stručni tim Doma čine socijalni radnik i stručni savjetnik – psiholog, a po potrebi uključuje se i vanjski stručni savjetnik – pravnik.