Javnost rada

I. izmjena Finacijskog plana Doma za 2022. godinu

Financijski plan Doma za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Izvještaji proračuna 2021. godina (Excel)

I. izmjena Financijskog plana Doma za 2021. godinu

Financijsko izvješće Doma za 2020. godinu

Financijski plan Doma za 2020. i 2021. godinu

Aktivnosti Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK s radom je 7. prosinca 2020. godine. Od samog početka, Dom NOVI POČETAK je svojim aktivnostima prisutan u medijima kako bi se žrtve nasilja u obitelji, primarno s područja Krapinsko-zagorske županije, informirale o postojanju Doma te načinima na koje mogu potražiti pomoć i zaštititi svoja prava, dostojanstvo i sigurnost. Osim toga, Dom provodi i druge aktivnosti usmjerene ka pružanju što kvalitetnije pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, uključujući organizaciju stručnih skupova za stručnjake te sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi projekata. Osobito je značajan projekt „Novi početak“ koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a na kojem Dom NOVI POČETAK sudjeluje kao partner. Projektom u vrijednosti od 11,6 milijuna kuna će se omogućiti povećanje smještajnog kapaciteta, jačanje kapaciteta stručnjaka i edukacija šire javnosti, ojačati savjetodavne aktivnosti i podrška žrtvama nasilja te će se osigurati pomoć žrtvama u pronalasku alternativnog smještaja po izlasku iz Doma.

O radu Doma NOVI POČETAK redovito izvještava Krapinsko-zagorska županija, koja je osnivač Doma, te nacionalni i regionalni mediji.

Medijske objave o osnivanju i aktivnostima Doma NOVI POČETAK: