Donatori

Kako možete dati svoju donaciju u naravi?

Kako možete dati svoju donaciju u novcu?

Uplatite iznos koji želite na naš žiro račun: HR1523400091111102949
s naznakom: Donacija za Dom NOVI POČETAK

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i Vašoj podršci!