Dokumenti

Odluka o osnivanju Ustanove

Statut Doma za žrtve nasilja Novi početak

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu i sistematizaciji poslova

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Plan zapošljavanja za 2021. godinu