Dokumenti

Statut Doma za žrtve nasilja Novi početak

Pravilnik o kućnom redu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Plan zapošljavanja za 2021. godinu