Kontakti

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

Telefon: 049/521-001

E-mail: novi.pocetak@kzz.hr